H. Nazari
H. Nazari

Life is the train, not the station. زندگی

Life is the train, not the station. زندگی

Life is the train, not the station.

زندگی قطاره ، نه ایستگاه !
سوار شو، در حرکت باش و از این سفر لذت ببر.

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید