نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

جملہ معشوقست و عاشق پرده‌اے

جملہ معشوقست و عاشق پرده‌اے

زندہ معشوقست و عاشق مرده‌اے

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید