زهرا♥ارشد سرای شادی♥
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا♥ارشد سرای شادی♥

بِـه جـایِ فِـکر کَـردَن بِـه صَـدها دَلــیـل بَـرایِ تَـسلیم شُـدَن بِـه

بِـه جـایِ فِـکر کَـردَن بِـه صَـدها دَلــیـل بَـرایِ تَـسلیم شُـدَن بِـه

بِـه جـایِ فِـکر کَـردَن بِـه صَـدها دَلــیـل بَـرایِ تَـسلیم شُـدَن بِـه هِـزاران دَلیـل بَـرایِ اِدامِـه دادَن فِـکر کُـن💜💛💚

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 12 نظر
شهاب "سرای شادی"

662 پست
1234qwer-123as
1234qwer-123as
شهاب "سرای شادی" : عالی عالی
کپی کردم
تا بتونم بعدها
چندبار مرور کنم
این پست ها ارزش چندبار خواندن را دارند

....

بزرگان ما فرمودند :

برای مشورت گرفتن
از انسان های بخیل و حسود و تنبل و ترسو
مشاوره نگیرید.


{-35-}