زهرا♥ارشد سرای شادی♥
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا♥ارشد سرای شادی♥

@SanaziM ایـن هــارو بـزار تــو لیـست اهــداف سـال 99👇

@SanaziM ایـن هــارو بـزار تــو لیـست اهــداف سـال 99👇

@SanaziM
ایـن هــارو بـزار تــو لیـست اهــداف سـال 99👇
1⃣ یــادگـیــری یـک مــهـارت جـدیـد
2⃣ تــرک یـک عـادت بـد
3⃣ سـفـر بــه یـک مـکان جـدیـد
4⃣ آشـنایـی بـا اَفـراد جـدیـد
5⃣ رو بـه رو شـدن بـا یـک تـرس
6⃣ مــطـالعـه کـتاب هـای جـدیـد
7⃣وقـت گـذاشـتن بـرای خود
8⃣ شـناخـتن اِسـتـعدادهایِ خـود

ســـرای شــادی
مشاهده همه ی 4 نظر
Sanaz ایستگاه دوستی ❤️سرای شادی
تهران - تهران
1288 پست
SanaziM
SanaziM
Sanaz ایستگاه دوستی ❤️سرای شادی : فدای تو بهترین و مهربون ترین گل ترین و خانوم ترین مامی دنیا کلی دوست دارم ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Sanaz ایستگاه دوستی ❤️سرای شادی
تهران - تهران
1288 پست
SanaziM
SanaziM
Sanaz ایستگاه دوستی ❤️سرای شادی : دیر آمدی نخوا زود بری مامی خودمه ها گفته باشم
 نوشته اصلی توسط ماهورکارا
جان فقط مادرمنه
ماهورکارا
آذربايجان غربي - ماكو
7901 پست
azaroghlu
azaroghlu
ماهورکارا : آبله دی به هرکی بزارم طلا میشه