آزاده
ناراحتناراحت
آزاده

صبح که می‌شود برای کلاغ‍‍‌ها از عشقمان بگو

صبح که می‌شود برای کلاغ‍‍‌ها از عشقمان بگو

صبح که می‌شود
برای کلاغ‍‍‌ها
از عشقمان بگو
بگذار یک کلاغ چهل کلاغ شود
دوست داشتنمان!
دلم می‌خواهد
قصه‌ی من و
برسد به گوش تمام دنیا ...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید