آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.
آروم و عادیآروم و عادی
آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.

و سَیـظل مَڪانهُ فارغـاً و فراغـهُ اَجمَـل الحاضِـرین

و سَیـظل مَڪانهُ فارغـاً
و فراغـهُ اَجمَـل الحاضِـرین...

جایش خالی خواهـد مانـد
و جای خالی اش از همه‌ی آنهـا ڪه هستنـد زیبـاتـر است...🌻

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید