آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.
آروم و عادیآروم و عادی
آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.

ڪسی ڪه بدونه شما ناراحتیـد و بـذاره با اون حال روزهاتـون

ڪسی ڪه بدونه شما ناراحتیـد و بـذاره با اون حال روزهاتـون رو سپـری ڪنید، هیچ ڪسیتون نیست...🌻

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید