آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.
آروم و عادیآروم و عادی
آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.

‏مواظب نبودناتون باشین یهو دیدین یه روز ما هم مثل فروغی

‏مواظب نبودناتون باشین یهو دیدین یه روز ما هم مثل فروغی بسطامی گفتیم:

ز بس خو با خیال او گرفتیم
وصال و هجر یڪسان است ما را...!🌻

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید