آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.
آروم و عادیآروم و عادی
آنیدۍدَر‌اَݪما๛هآ☘.͜.

به‌ وقتِ دلتنگی فرقی نمی‌ڪند ڪجا باشی پشتِ پنجره‌ی

به‌ وقتِ دلتنگی فرقی نمی‌ڪند ڪجا باشی پشتِ پنجره‌ی

به‌ وقتِ دلتنگی
فرقی نمی‌ڪند ڪجا باشی
پشتِ پنجره‌ی اتاقی در پاریس
میانِ ازدحامِ خیابانی در تهران
یا روی پُلی معلّق در جنگل‌های آفریقا.
به‌ هر حال، حتما غروبی برای تماشا خواهی یافت!

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید