ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

love is something silent , but it can be louder than

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks
عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید