ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید