eastern ♥angel ❀◕ ‿ ◕❀
آروم و عادیآروم و عادی
eastern ♥angel ❀◕ ‿ ◕❀

زن‌بودن خیلی‌قشنگه.🌹 چیزیه که شجاعتِ خیلی‌زیاد می‌خواد، جنگی‌که

زن‌بودن خیلی‌قشنگه.🌹 
 چیزیه که شجاعتِ خیلی‌زیاد می‌خواد، جنگی‌که

زن‌بودن خیلی‌قشنگه...🌹

چیزیه که شجاعتِ خیلی‌زیاد می‌خواد، جنگی‌که اصلاً پایان‌نداره منشاءهر کار بزرگ 1 زن‌است🍃

زن کتابی‌ست که جز به مهرو محبت‌و به
"اشتیاق‌ خوانده نمی‌شه، زیباست"🍃

مشاهده همه ی 2 نظر