بازی_ایران
شادشاد
بازی_ایران

تیم ملی فوتبال اتریش از ایجاد صندوق اضطراری یک میلیون یورویی

تیم ملی فوتبال اتریش از ایجاد صندوق اضطراری یک میلیون یورویی

تیم ملی فوتبال اتریش از ایجاد صندوق اضطراری یک میلیون یورویی برای کمک به باشگاه های اتریشی در بحران کرونا خبر داد. همچنین بازیکنان تیم ملی اتریش با کمک 500 هزار یورویی، مبلغی را برای کمک به سایر تیم های کوچک لیگ اتریش فراهم خواهند کرد.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید