(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

دوستم میگفت ‏رفته بودیم یه عروسی، شامش سلف سرویس بود. داشتم

دوستم میگفت ‏رفته بودیم یه عروسی، شامش سلف سرویس بود. داشتم شام می کشیدم، صاحب مجلس اومد بهم گفت مرتیکه یکم شخصیت داشته باش.
حالا من بی شخصیت بودم یا اون که اومد کبابا رو از توی جیبم در آورد؟

مشاهده همه ی 20 نظر