amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

سفر زندگی در مسیر افسون مهری ست که بر دل

سفر زندگی در مسیر افسون مهری ست
که بر دل می نشیند

من و تو
در کوچه های پیچ در پیچ سرنوشت
با بیم و امید رویاناک
در اندیشه …

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید