(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

اومدم خونه عمم . مامانم زنگ زده میگه:

اومدم خونه عمم ...

مامانم زنگ زده میگه:
یه سوال میپرسم تابلو نکن فقط با آره یا نه جواب بده باشه؟؟؟؟؟
میگم باشه.
میگه اونجا چه خبره؟

پشمای جاسوسای بین‌المللی ریخت 😂

مشاهده همه ی 18 نظر