...
آروم و عادیآروم و عادی
...

قاتليم.! عمد و غيرِ عمدش . مهم نيست

قاتليم....!
عمد و غيرِ عمدش ...
مهم نيست...
وقتى داريم ...
از دلتنگى مي ميريم ...
و مدام با خودمون تكرار مي كنيم:
"خودش اگه دلش تنگ بشه برمي گرده"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید