الـهـεℓɦaოــام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოــام

تـو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه

تـو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه
...


تـو احیانا قشنگ ترین چیزی ک
یه نفر میـتونه
تو زنـدگیش داشته باشه نیستی ؟


@II_Yas_II

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 26 نظر