naghmehsheykhi
naghmehsheykhi

نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری پایان نامه کارشناسی

 لینک
نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری پایان نامه کارشناسی

نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری یا طراحی نهایی یکی از قسمت های مهم در رشته معماری است. در این رشته دانشجویان مقاطع کارشناسی نیز موظف به ارائه پایان نامه هستند. پایان نامه های رشته معماری اغلب بر محور طراحی یک یا چند ساختمان شکل می گیرد که خود یک دوره آموزشی به حساب می آید.
دانشجویان معماری باید تمام دانش و مهارتی را که در طول سایر ترم های تحصیلی خود کسب کرده اند جمع آوری کرده و به سراغ طرح نهایی بروند. به همین دلیل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کمی بیشتر از انجام سایر پایان نامه ها زمان می برد.

پایان نامه های معماری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل طراحی هستند. با نگاهی به عناوین پایان نامه های این رشته در سایت دانشگاه تهران، متوجه خواهید شد که در دهه هشتاد اغلب موضوعات طراحی مجتمع های عمومی یا احیای بافت شهری بوده اند. اما در دهه نود بسیاری از دانشگاه ها داشتن یک رویکرد در طراحی را برای پایان نامه ها اجباری کردند. رویکردهایی از قبیل معماری پایدار، معماری بیونیک، طبیعت گرایی، معماری دیجیتال و روانشناسی محیط از رویکردهای محبوب در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید