سارا کرامتی
سارا کرامتی

چه خبر از بهشت؟

مشاهده همه ی 11 نظر
Behrouz AP

1290 پست
persiaboy11
persiaboy11
Behrouz AP :
 نوشته اصلی توسط سارا کرامتی
بی‌تربیت!
بابا سنجابارو می گم ..غازا ..تو چته ؟!😂😂
سارا کرامتی
کردستان - مريوان
31 پست
SaraKeramati
SaraKeramati
سارا کرامتی : سنجاب و غازم بهشت می‌رن مگه؟!
Behrouz AP

1290 پست
persiaboy11
persiaboy11
Behrouz AP :
 نوشته اصلی توسط سارا کرامتی
سنجاب و غازم بهشت می‌رن مگه؟!
جایی که هستن بهشته ..لازم نیس جایی برن