عسل
مهربونمهربون
عسل

دلم گرفت اینجا چه بد شده هیشکی نیست

دلم گرفت اینجا چه بد شده هیشکی نیست

دلم گرفت اینجا چه بد شده هیشکی نیست

مشاهده همه ی 36 نظر
آرمان{یالانچی دنیا}
گلستان
8511 پست
arman_01370
arman_01370
آرمان{یالانچی دنیا} :
 نوشته اصلی توسط عسل
نیدونم چجوری یادت بیارم{-128-}

کمی تمرکز ..نفس عمیق ..لبخند نیش دار ..مشت گره کرده ...شروع کن به راهنمایی خخخ
عسل
تهران - لواسان
461 پست
880--easal
880--easal
عسل : چی بگم همش باهاش کل مینداختیم یه پری بود
آرمان{یالانچی دنیا}
گلستان
8511 پست
arman_01370
arman_01370
آرمان{یالانچی دنیا} :
 نوشته اصلی توسط عسل
چی بگم همش باهاش کل مینداختیم یه پری بود
خب اون زمان جز کل چیزی بلد نبودیم نه زیر ابی میرفتیم نه چس ناله میکردیم فقط بگو بخند