عسل
مهربونمهربون
عسل

چه خوبه که میبینی حال دل بعضیا خوبه

چه خوبه که میبینی حال دل بعضیا خوبه

چه خوبه که میبینی حال دل بعضیا خوبه

ولی تو از عمق وجودت میشکنی

چون روزی توام مثله اونا بودی

ولی الان چن ساله که تو خودتی

بده یاد روزایی که حال دلت با یکی خوب بود که......دیگه نیست{-139-}{-77-}

مشاهده همه ی 13 نظر
آرمان{یالانچی دنیا}
گلستان
8511 پست
arman_01370
arman_01370
آرمان{یالانچی دنیا} :
 نوشته اصلی توسط عسل
نه بابا دیگه کهنه شده کجا نگا کنم رفت دیگه پاک شد{-33-}
به افق نگاه کن منم میام کنارت میشینم لقمه میدم دستت چایی برات میریزم خخخ{-50-}
عسل
تهران - لواسان
461 پست
880--easal
880--easal
عسل : میخوای اون یه دندونم بیفته
 نوشته اصلی توسط آرمان{یالانچی دنیا}
 نوشته اصلی توسط عسل
نه بابا دیگه کهنه شده کجا نگا کنم رفت دیگه پاک شد{-33-}
به افق نگاه کن منم میام کنارت میشینم لقمه میدم دستت چایی برات میریزم خخخ{-50-}
{-50-}
آرمان{یالانچی دنیا}
گلستان
8511 پست
arman_01370
arman_01370
آرمان{یالانچی دنیا} :
 نوشته اصلی توسط عسل
میخوای اون یه دندونم بیفته
 نوشته اصلی توسط آرمان{یالانچی دنیا}
 نوشته اصلی توسط عسل
نه بابا دیگه کهنه شده کجا نگا کنم رفت دیگه پاک شد{-33-}
به افق نگاه کن منم میام کنارت میشینم لقمه میدم دستت چایی برات میریزم خخخ{-50-}
{-50-}

نـــــــــــــــــــــه اونو لازم دارم ...خیلی مواظبش باش{-50-}
عسل
تهران - لواسان
461 پست
880--easal
880--easal
عسل :
 نوشته اصلی توسط آرمان{یالانچی دنیا}
 نوشته اصلی توسط عسل
میخوای اون یه دندونم بیفته
 نوشته اصلی توسط آرمان{یالانچی دنیا}
به افق نگاه کن منم میام کنارت میشینم لقمه میدم دستت چایی برات میریزم خخخ{-50-}
{-50-}

نـــــــــــــــــــــه اونو لازم دارم ...خیلی مواظبش باش{-50-}
{-16-}
آرمان{یالانچی دنیا}
گلستان
8511 پست
arman_01370
arman_01370
آرمان{یالانچی دنیا} :
 نوشته اصلی توسط عسل
 نوشته اصلی توسط آرمان{یالانچی دنیا}
 نوشته اصلی توسط عسل
میخوای اون یه دندونم بیفته {-50-}

نـــــــــــــــــــــه اونو لازم دارم ...خیلی مواظبش باش{-50-}
{-16-}
{-54-}