خزان
عاشقعاشق
خزان

@Nemo1361 اینم شرکت در چالش دست خط به دعوت از

@Nemo1361 اینم شرکت در چالش دست خط به دعوت از

@Nemo1361
اینم شرکت در چالش دست خط به دعوت از آقا امیر البته با تاخیر زیاد ولی دوس داشتم هم تو چالش شرکت کنم هم حرف دلمو به کسی که شاید شاید شاید اینجا باشه بگم

مشاهده همه ی 30 نظر
خزان
مازندران
94 پست
behnaz69bm
behnaz69bm
خزان : شکر میگذرد روزها و شبها و انتظار به سر نمی‌آید
هاشم
خراسان رضوي - تربت حيدريه
11458 پست
58hashem
58hashem
هاشم :
 نوشته اصلی توسط خزان
متن زیبا خط نازیبا خخخ
 نوشته اصلی توسط هاشم
متن زیبا
{-35-}
والا من زیاد خط شناس نیستم ولی خطش هم زیباست
مهندس ارشد
مازندران - بابلسر
1675 پست
ram-gh
ram-gh
مهندس ارشد :
 نوشته اصلی توسط خزان
شکر میگذرد روزها و شبها و انتظار به سر نمی‌آید
ع اینجوری نباش اه
ما خودمون ب اندازه کافی حالمون بده خودش
رضا صحرانشین

6719 پست
rsahra34
rsahra34
رضا صحرانشین : بــَـــه خیـــــالِ اینــــکِه
بعـــــد از مــَـرگـَـــم
فاتـــِـحه ای میــــخوانَـــد بَرایـــَـم
مـــُـردم . . !؛
امـــــا کـــــافـَــر شــُـــد . . !