سید
سید

ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید،

ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید،

ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید،

اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 4 نظر