PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

زندگی دادگاه نیست.تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم

زندگی دادگاه نیست.تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم

زندگی دادگاه نیست...تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم .

زندگی ، زندگی است .
باید گذشت کرد تا بتوان از آن لذت برد

گذشت، رمز پیروزی در زندگی است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید