متین*گندمزار*ققنوس*
متین*گندمزار*ققنوس*

🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸 🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸 🌻شکر گزاری سه شنبه 🌻

🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸
🌻شکر گزاری سه شنبه 🌻

✨خدایا برای اینکه در ماه جدید بلا، گرفتاری، مصیبت را از همه مردم سرزمینم دور می کنی شکر.

✨خدایا برای ثروت و برکت زندگی ام شکر.

✨خدایا برای اینکه امروز فرصتی برای استراحت و تفریح قرار دادی تا از فردا باز هم پر قدرت اهدافم را دنبال کنم شکر.

✨خدای خوبم برای اینکه خودم را با همه حسن ها و کمی ها پذیرفتم و دوست دارم شکر.


🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌸

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید