اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

40تیم‌حق‌حضوردرلیگ‌دسته اول،دوم‌وسوم‌راندارند از بین تیم‌های لیگ دسته اول، دوم و

40تیم‌حق‌حضوردرلیگ‌دسته اول،دوم‌وسوم‌راندارند از بین تیم‌های لیگ دسته اول، دوم و

40تیم‌حق‌حضوردرلیگ‌دسته اول،دوم‌وسوم‌راندارند
از بین تیم‌های لیگ دسته اول، دوم و سوم، حدود 40 تیم به دلیل بدهکاری حق حضور در لیگ‌های نام‌برده را ندارند. اسماعلی حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی با اعلام این خبر به تسنیم گفت: با وجود اینکه چیزی به آغاز بازی‌های لیگ دسته اول، دوم و سوم باقی نمانده و زمان مسابقات هم مشخص شده اما تیم‌هایی که بدهکار هستند، از نظر کمیته انضباطی حق حضور در بازی‌ها را ندارند. وی ادامه داد: خیلی از طلبکاران از جمله بازیکن و مربی به کمیته انضباطی مراجعه می‌‌کنند و خواهان حق و حقوق‌شان هستند. آنها بدانند که از نظر کمیته انضباطی این تیم‌ها تا رضایت طلبکاران را جلب نکنند و یا حق طلبکار پرداخت نشود، حق حضور در بازی‌ها را ندارند. رئیس کمیته انضباطی در پایان عنوان کرد: تیم‌های بدهکار 40 تیم هستند که به آنها این مسئله ابلاغ شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید