تینـــــــا...※
تینـــــــا...※

دلم میخواد یک شب جعه با امام زمان .کربلا باشمدلم می

دلم میخواد یک شب جعه با امام زمان ......کربلا باشم

دلم می خواد یک دعای عهد با امام زمان.....جمکران باشم

مدینه باشم با نوای علی......ذکر فاطمه گیرم

دلم میخواد با امام زمان.....مشهد رضا باشم

برم نزدیک پنجرهی فولاد.....یا رضا گویم

شب جمعه کربلا باشم مادرم زهرا.....روی تل هستش

برم از اکبر حسین شفای روز......اخرت گیرم

امام زمان تو بیا از غیبت کبری....ما همه هستیم

به حسن علی قسم تو بیا ما......حرم میسازیم

امام زمان مادرت زهرا دلش خون شد.....پس کی میایی

چقدر این دوری طول کشید دگر......ما همه به دیدار تو هستیم

                       ابا صالح یا اباصالخ                              ابا صالح یا اباصالح

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید