مسیر سبز
مسیر سبز

700 هزار امضا برای مخالفت با همجنس گرایی روزنامه کیهان:

700 هزار امضا برای مخالفت با همجنس گرایی
روزنامه کیهان:  مخالفان ازدواج همجنس بازان در فرانسه عليه تصويب يك لايحه طوماري با 700 هزار امضا جمع كرده اند.

به نوشته روزنامه لوموند، پس از تصويب لايحه ازدواج همجنس بازان در مجمع ملي فرانسه، بررسي اين لايحه از دوم آوريل در مجلس سنا آغاز خواهد شد.

مخالفان لايحه قانوني شدن ازدواج و فرزندخواندگي براي همجنس بازان روز جمعه طوماري با 700 هزار امضا به شوراي اقتصادي اجتماعي و محيط زيست كشور تحويل دادند و از مسئولان خواستند بحث هايي درباره اين موضوع آغاز كنند.

براساس قوانين فرانسه شهروندان مي توانند از طريق طومار، شكايت خود را به اين نهاد مطرح كنند.

به گفته يكي از مسئولان اين نهاد، 700هزار امضا در مدت كمتر از سه هفته جمع آوري شده است و اين نشان مي دهد كه فرانسويان عليه همجنس گرايان به شدت بسيج شده اند و قصد دارند تعداد امضاها را به يك ميليون برسانند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید