مسیر سبز
مسیر سبز

8000 نفر امورات عالم را اداره می کنند خبرگزاری

8000 نفر امورات عالم را اداره می کنند
خبرگزاری مهر: رئیس جمهوردر واکنش به حمایت کشورهای غربی از اقدامات و رفتارهای رژیم صهیونیستی گفت: اگر کشورهای غربی از سر دلسوزی و حقوق بشر یک گروهی را در سرزمین فلسطین مستقر کردند چرا حقوق بشر را به پای صهیونیست ها قربانی می کنند.  محمود احمدی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران در روز قدس با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: تمام لحظات این ماه فرصتی است برای کندن از زمین و حرکت به آسمان. وی افزود: ماه رمضان ماه خدا، ماه انسان، ماه کمال و ماه حلقه واسطه میان انسان است و شب قدر آن، شب امام است، همه شب ها و روزهای این ماه متعلق به امام است. احمدی نژاد با بیان اینکه امام انسان کامل و صاحب این عالم امکان است، گفت: امام خود راه مستقیم و صراط مستقیم و هم راهنما و دلیل و دست گیرنده و حامی انسانهاست. امام خلیفه الله و تجلی اکمل خداوند و تجلی عشق و لطف و رحمت خداوند به نوع بشر است. رئیس جمهور با بیان اینکه امام راه را برای مسیر کمال انسان ترسیم می کند، گفت: امام جلوه خداوند است و راهی جز امام برای رسیدن به آسمان وجود ندارد پس ماه رمضان، ماه امام و شناخت امام است. وی با بیان اینکه انسان یک حقیقت جهانی است و حقیقت جهانی انسان مرز نمی شناسد، تصریح کرد: هر مرزی جز انسانیت و ارزش های الهی انسانی باطل و محدودکننده انسان در برابر حرکت او به سمت آسمان است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به روز قدس گفت: امام راحل با یک هوشمندی الهی و هدایت الهی و عنایت امام عصر (عج) روز قدس را ابتکار کرد و این روز تنها مربوط به مردم دربند فلسطین و مربوط به اشغالگری رژیم صهیونیستی نیست. احمدی نژاد در واکنش به حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی گفت: چرا کشورهای غربی با تمام وجود و همه توان از اقدامات و رفتارهای رژیم صهیونیستی حمایت می کنند تا جایی که بعضی وقت ها به این شدت حتی از کشورها و مردم های بلوک خودشان هم حمایت نمی کنند. وی افزود: اگر کشورهای غربی از سر دلسوزی و حقوق بشر یک گروهی را در سرزمین فلسطین مستقر کردند چرا حقوق بشر را به پای صهیونیست ها قربانی می کنند، این رژیم چه ویژگی دارد که امروز در تمام کشورهای جهان دخالت می کند. احمدی نژاد تصریح کرد: چرا کشورهای غربی شرط دوستی و همکاری خود را با بیش از 200 کشور دنیا دوستی و رابطه و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی قرار داده اند. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئله صهیونیست و فلسطین مسئله اصلی جهان است، گفت: بعضی ها به عمق این مسئله توجه ندارند و فکر می کنند با خوردن دو فنجان قهوه می شود کارها را درست کرد اما اگر با خوردن قهوه می توانستیم مسئله مان را حل کنیم، هفتاد سال غوغا، جنگ و این همه درگیری وجود نداشت پس معلوم است مسئله پیچیده تر از این است و اگر نگاهمان را به دنیا درست نکنیم، مشکل بزرگی گریبانمان را می گیرد. وی با بیان اینکه نباید چشمان را روی درگیری های طاغوتی ببندیم، افزود: امروز جبهه باطل، طاغوت، مستکبران و تجاوزطلبان در برابر جبهه حق و جبهه همه ملت ها قرار دارند و جبهه طاغوت و شیطان در 400 سال اخیر برده داری را راه انداخت و دهها میلیون انسان را نابود کرد. احمدی نژاد با اشاره به استعمارگری های صورت گرفته گفت: به محض اینکه کشتی ساختند و اسلحه به دستشان افتاد حرکت کردندو همه دنیا را اشغال کردند. وی افزود: اقوام کوچکی که اکنون بعد از چند صد سال 5 میلیون نفر هستند یک کشور 200 میلیونی شرق آسیا را تصرف کردند و همه ثروت و موجودیت آنجا را غارت و نابود کردند، نسلها را کشتند و ریشه کن کردند. رئیس جمهور ادامه داد: یک دوره طولانی استعمار و برده داری داشتند، زمانی  به دنیا مسلط شدند که بر خاورمیانه تسلط یافتند که کلید تصرف بر دنیا منطقه خاورمیانه است، منطقه فرهنگ است که بیشترین مخازن انرژی جهان را در اختیار دارد. آنها همیشه بدنبال تسلط بر این منطقه بوده اند، بیش از هزار سال است بدنبال تصرف منطقه هستند و اینجا رمز و راز و دروازه ورود به دنیا است. وی با اشاره به آغاز نهضت های ضد استعماری و ضد برده داری بیان کرد: ملت ها به ظاهر مستقل شدند اما روحیه استعمارگری و برده داری تمام نشد و ادامه پیدا کرد تضعیف شد اما از بین نرفت آنها می خواهند بر دنیا مسلط شود و همان مسیر قبلی را با تابلوها و شعارهای جدید ادامه دهند. باید بر منطقه ما مسلط می شدند پایگاهی می گذاشتند و از آن پایگاه دنیا را اداره می کردند. احمدی نژاد تصریح کرد: آرزوی تاسیس رژیم صهیونیستی اتفاقی نیست که در جنگ دوم جهانی به ظاهر افتاد و عده ای تصمیم گرفتند کاری کنند، آرزوی چند صد ساله است آنها بارها هجوم کرده و فلسطین را اشغال کرده اند و بعد عده ای حرکت کرده و فلسطین را آزاد کردند، رژیم صهیونیستی برآمده از یک اراده و تمایل تاریخی است. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی برای آنها جنگ مرگ و حیات است و موضوع موجودیت استکبار است، این طور نیست که آدم کش های حرفه ای جهان که در جنگ دوم جهانی بیش از 60 میلیون انسان بیگناه را کشتند دلشان برای عده ای به رحم آمده باشد و بخواهند برای این عده کاری بکنند، معلوم است که یک دروغ بزرگ است. وی ادامه داد: حوادث جنگ یک بهانه و فرصت سازی است و من معتقدم نقشه قبلی برای تسلط مجدد در جهان است اما بدون تابلوی استعمار و برده داری و با شعارهای جدید. احمدی نژاد گفت: آنها با یک تیر چند نشان زده اند اول اینکه بین خودشان وحدت ایجاد کرده اند آنها در گذشته درگیر بوده اند در ابتدا در اروپا و سپس در کشورهای تحت استعمار از جمله آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین جنگ های زیادی داشتند و ملت های بومی را قتل و عام کردند  در رقابت ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید