نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

Gerdoo Corel Draw 2013 مجموعه اي کامل نرم‌افزار گردو Corel Draw

Gerdoo Corel Draw 2013 مجموعه اي کامل نرم‌افزار گردو Corel Draw

Gerdoo Corel Draw 2013 مجموعه اي کامل نرم‌افزار گردو Corel Draw 2013
شرکت کورل يکي از پيشگامان صنعت طراحي ديجيتال است که معروفترين محصول اين شرکت CorelDRAW يکي از قويترين نرم‌افزارهاي طراحي گرافيکي مبتني بر بردار محسوب مي‌شود.حسن طراحي مبتني بر بردار که برخلاف ساير نرم‌افزارهاي گرافيکي به جاي پيکسل از خط و نقطه استفاده ميکند در اين است که کيفيت طراحي با تغيير سايز طرح کاسته نمي شود لذا شما مي توانيد طرح خود در هر اندازه‌اي براي چاپ بفرستيد و نگران کاهش کيفيت در چاپهاي بزرگ نباشيد. در حال حاضر کورل به عنوان استانداردي در صنعت طراحي گرافيکي شناخته مي‌شود.طرح انواع لوگو و آرم تا انواع پوستر و بيلبرد تا طراحي پارچه و بکارگيري آن توسط شرکتهاي بزرگ نشان از قابليتهاي اين برنامه دارد.

مشخصات
نوع: DVD
تعداد ديسک: 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید