نقد و بررسی کالا
نقد و بررسی کالا

Gerdoo Font Assistant دستيار فونت نرم‌افزارهاي ساخت و ويرايش

Gerdoo Font Assistant دستيار فونت 
 نرم‌افزارهاي ساخت و ويرايش

Gerdoo Font Assistant دستيار فونت
نرم‌افزارهاي ساخت و ويرايش فونت به همراه مجموعه بي‌نظيري از فونت هاي انگليسي و فارسي اتوران اختصاصي گردو با توضيحات و راهنماي نصب فارسي نرم‌افزارهاي ساخت و ويرايش فونت مجموعه بسيار زيادي از فونت‌‌هاي انگليسي و فارسي اتوران اختصاصي گردو با توضيحات و راهنماي نصب فارسي به همراه کتاب‌هاي آموزشي براي ساخت و استفاده از فونت‌ها

مشخصات
نوع: DVD
تعداد ديسک: 1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید