هر روز!
هر روز!

IE9 در دست احداث IE9 در دست احداث

IE9 در دست احداث IE9 در دست احداث

IE9 در دست احداث
 IE9 در دست احداث
به گزارش : مایکروسافت به تازگی برخی از ویژگی های مرورگر اینترنتی در حال طراحی خود موسوم به IE9 را اعلام کرد...
: IE9 در دست احداث
: IE9 در دست احداث
مایکروسافت به تازگی برخی از ویژگی های مرورگر اینترنتی در حال طراحی خود موسوم به IE9 را اعلام کرد. به گفته مایکروسافت مرورگر IE9 برای افزایش سرعت نمایش تصاویر و متن به گونه ای طراحی شده که به طور مستقیم از پردازنده های گرافیکی سیستم کمک بگیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید