مسیر سبز
مسیر سبز

ISO اتوماتیک: عکسی با بهترین وضوح بگیریم لنزک: وقتتان

ISO اتوماتیک: عکسی با بهترین وضوح بگیریم 
 لنزک: وقتتان

ISO اتوماتیک: عکسی با بهترین وضوح بگیریم
لنزک: وقتتان را با تغییر دادن ایزو (ISO) برای هر عکس تغییر ندهید! در این آموزش به شما یاد خواهیم داد که چرا حالت اتوماتیک ISO می تواند در شرایط نوری پایین به کمک شما بیاید.

معمولاً باید با احتیاط از مد های اتوماتیک دوربین SLR خود استفاده کنید. چون با این کار به دوربین اعتماد کردید که می تواند بهتر از شما در مورد تنظیمات دوربین تصمیم بگیرد، و در بسیاری از موارد تنها به صورت دستی است که می توانید عکسی که مد نظر دارید را بگیرید.

ولی در یک زمینه تنظیم اتوماتیک دوربین می تواند به خوبی به شما کمک کند. قابلیت تنظیم اتوماتیک ISO برای شرایط نوری کم و غیر قابل پیش بینی در نظر گرفته شده است. شما می خواهید بتوانید با کمترین ISO ممکن عکس بگیرید ولی در عین حال از سرعت شاتر خطرناکی که باعث ثبت لرزش دست می شود هم استفاده نکنید.

این تنظیمات فقط اندکی محاسبات می خواهد. شما به دوربین نمی گویید که در مورد تنظیمات قضاوت کند، که اکثر تنظیمات اتوماتیک به همین دلیل دچار مشکل می شوند. خواهید دید که دوربین همان تنظیماتی را انجام می دهد که شما خود می خواهید انجام دهید.

چگونه از ISO اتوماتیک به صورت مؤثر استفاده کنید

در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه از ISO اتوماتیک به صورت موثری بهره گیرید.

1.محدودیت های خود را بشناسیدکار را با باز کردن Shooting Menu در قسمت تنظمیات شروع کنید و بعد به قسمت ISO sensitivity بروید. در این پنجره، Auto ISO را On کنید، و بعد بیشترین مقدار ISO ای (حداکثر ISO) که می خواهید دوربین استفاده کند را در قسمت Maximum ISO تنظیم کنید و کمترین سرعت شاتری (حداقل سرعت شاتر) که می خواهید دوربین استفاده کند را در قسمت Minimum Shutter Speed وارد کنید، این تنظیمات را نسبت به جایی که هستید و عکسی که می خواهید بگیرید، تنظیم کنید.

2.عکس بگیریدحالا عکس بگیرید و ببینید که چه اتفاقی می افتد. ما در یک سوپر مارکت عکس گرفته ایم، که فضای بسته است و نور زیادی ندارد. دوربین ما کمترین مقدار ISO را در برای این عکس در نظر گرفته (در این عکس ISO 640) تا بتواند از کمترین میزان سرعت شاتر تنظیم شده توسط ما یعنی ۱/۶۰ ثانیه استفاده کند.

3.به استحکام دوربین کمک کنیدهر چه حداقل مقدار سرعت شاتر شما پایین تر باشد دوربین انعطاف بیشتری در تغییر ISO خواهد داشت. اگر با سرعت شاتر ۱/۶۰ ثانیه عکس بگیرید، لرزش گیر لنز (Image Stabilization) را در صورت وجود روشن کنید، و دوربین را به جایی تکیه دهید، دوربین را به دیوار، میز، دَر یا هر جای دیگری که ممکن بود تکیه دهید تا از تار ثبت شدن عکس جلوگیری کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید