هر روز!
هر روز!

SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه صنعت ذخیره سازی انرژی

SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه صنعت ذخیره سازی انرژی

SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه
صنعت ذخیره سازی انرژی سوئد با استفاده از ترکیبی از شکل روکش های فلزی سقف خانه و پانل های خورشیدی، “SolTech ” را ارائه کرده است که نوعی پانل شیشه ای بسیار کارآمد بوده و قادر است انرژی برق خانه را از انرژی خورشیدی تامین کند.
به گزارش : مهم ترین ویژگی این سیستم این است که آب گرم و حرارت را برای هر خانه تامین می کند. / دیزاین بوم
SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه : SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه
: SolTech؛ پانل های خورشیدی سقف خانه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید