هر روز!
هر روز!

Starbucks، اپلیکیشنی پردرآمد برای هکرها هکرها از طریق Starbucks، به

Starbucks، اپلیکیشنی پردرآمد برای هکرها هکرها از طریق Starbucks، به

Starbucks، اپلیکیشنی پردرآمد برای هکرها
هکرها از طریق Starbucks، به اطلاعات شخصی کاربران دسترسی می یابند
به گزارش : اسمارت فون ها با نصب اپلیکیشن های مورد نیاز کاربران کارآمدتر خواهند بود اما نصب برخی از اپلیکیشن ها می توانند اطلاعات شخصی کاربران را با تهدید یا خطر هک مواجه کنند. کمپانی ها و شرکت های مختلف اپلیکیشن های بسیاری را تولید و روانه بازار فناوری می کنند تا بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را با خود همراه سازند. یکی از اپل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید