هر روز!
هر روز!

nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان نیسان، مفهوم ساعت مچی

nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان نیسان، مفهوم ساعت مچی

nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان
نیسان، مفهوم ساعت مچی هوشمند nismo را برای ایجاد ارتباط افراد با ماشینشان طراحی کرده است.
به گزارش : ساعت مچی هوشمند nismo در نمایشگاه ماشین فرانکفورت 2013 پرده برداری شده است. این دستگاه همچنین بر نبض و فعالیت مغزی راننده نظارت می کند و با اندازه گیری فواصل RR ریتم قلب می تواند خستگی فرد را شناسایی کند.
همچنین این ساعت مچی هوشمند سرعت متوسط خودرو و مصرف سوخت را اندازه می گیرد./ دیزاین بوم
nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان : nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان
: nismo؛ مفهوم ساعت مچی هوشمند نیسان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید