هر روز!
هر روز!

"شهرزاد عبدالمجید" هم مدل آرایشی شد! +عکس : "شهرزاد عبدالمجید"

"شهرزاد عبدالمجید" هم مدل آرایشی شد! +عکس : "شهرزاد عبدالمجید"

"شهرزاد عبدالمجید" هم مدل آرایشی شد! +عکس
: "شهرزاد عبدالمجید" هم مدل آرایشی شد! +عکس
: “شهرزاد عبدالمجید” هم مدل آرایشی شد! +عکس
به گزارش : شهرزاد عبدالمجید بازیگر ۴۷ ساله کشورمان با انتشار عکس جدیدی از خودش, صفحه شخصی اش را بروز کرد. مدل آرایشی شهرزاد عبدالمجید بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش منتشر کرده است. شهرزاد عبدالمجید در سال ۱۳۴۸ در تهران بدنیا آمده است. این بازیگر با انتشار عکس زیر نوشت: ***** با تشکر و سپاس فراوان از شیرین مقدم سالن افسون و عسل عابدینى مهربان و عزیزم

“شهرزاد عبدالمجید” هم مدل آرایشی شد! +عکس
صفحه شخصی شهرزاد عبدالمجید
گرداوری:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید