هر روز!
هر روز!

» آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران » آخرین وضعیت ارتباطی

» آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران 
 » آخرین وضعیت ارتباطی

» آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران
» آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران : » آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران
: » آخرین وضعیت ارتباطی منطقه شهران
به گزارش ،همان گونه که به اطلاعتان رساندیم، بامداد روز جمعه بیست و هشتم خرداد ماه، خط لوله ی زیرزمینی گاز در منطقه ی شهران تهران حادثه ساز شد و خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد. با انفجار این خط لوله، شبکه ی کابل مسی و اولین حوضچه ی مادر مخابراتی در محل حادثه از بین رفت و ارتباط مشترکان ثابت، همراه و دیتای این منطقه قطع شد.
به گزارش : ساعاتی پس از حادثه ارتباط مشترکان همراه این منطقه با تدبیر مسئولان دو اپراتور اول و دوم وصل شد، اما ارتباط ۵۵ هزار تلفن ثابت منطقه به خاطر شدت خسارات وارده همچنان قطع باقی ماند. محمدرضا بیدخام، مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران در همین ارتباط گفته بود مشترکان این منطقه می توانند تا رفع کامل اختلال های تلفنی ظرف یک یا دو هفته، از سرویس انتقال شماره تلفن های ثابت بر روی شماره های همراه استفاده نمایند.
اکنون تمامی ۵۵ هزار شماره ی تلفن ثابت و دیتای شهروندان منطقه ی شهران که بر اثر حادثه ی انفجار لوله ی گاز در تاریخ ۲۸ خردادماه قطع شده بود برقرار شده است. محمدرضا بیدخام ضمن اعلام این مطلب اظهار کرده: «پس از اعلام انفجار لوله ی گاز در منطقه ی شهران واقع در منطقه ی ۴ مخابرات استان تهران، ۵۵ هزار شماره در این منطقه دچار اختلال و قطعی شد».
بیدخام در ادامه افزوده است: «با همت و تلاش شبانه روزی کارشناسان مخابراتی، هم اکنون ارتباط تمامی تلفن ها و دیتای مشترکان برقرار است». سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران با بیان گستردگی خسارات وارده بر تأسیسات شبکه ی ارتباطی، از سعه ی صدر و همراهی مشترکان ساکن در منطقه ی شهران نسبت به رفع اختلال به وجود آمده تشکر و قدردانی کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید