هر روز!
هر روز!

» تعریف ستاره های دنباله دار » تعریف ستاره

» تعریف ستاره های دنباله دار 
 » تعریف ستاره

» تعریف ستاره های دنباله دار
» تعریف ستاره های دنباله دار : » تعریف ستاره های دنباله دار ستاره دنباله دار یک جسم سماوی کوچک یخی است که در مداری به دور خورشید می گردد و از یک هسته ( جامد ، یخی ، گاز و غبار ) و هاله گازی ( بخار آب ، دی اکسیدکربن و دیگر گازها ) و یک دنباله طویل ( متشکل از غبار و گازهای یونیزه ) تشکیل شده است . وقتی که ستاره دنباله دار به خورشید نزدیک می شود . دنباله آن تغییر می کند ، دنباله آن به دلیل باد خورشیدی دورتر از خورشید قرار می گیرد . طول دنباله می تواند تا 250 میلیون کیلومتر بر سد و بیشتر از آنچه است که ما می توانیم ببینیم ، ستاره دنباله دار در مدارهای شدیداً مختلف المرکز خود فقط وقتی که نزدیک خورشید است قابل مشاهده است .
: » تعریف ستاره های دنباله دار
به گزارش :
 قسمت های یک دنباله دار

هسته : هسته یک مرکز منجمد است که سر دنباله دار است . و از یخ ، گاز و غبار تشکیل شده است هسته بیشترین مقدار جرم توده را دارد اما بسیار کوچک است ( عرض آن حدود یک تا ده کیلومتر یا بیشتر است ) .
هاله : هاله یک توده کروی از گاز است که هسته دنباله دار را احاطه می کند و حدود یک میلیون کیلومتر است و از بخار آب ، گاز دی اکسیدکربن ، آمونیاک ، غبار و گازهای طبیعی دیگر که از هسته جامد متصاعد شده هاله و هسته سر یک دنباله دار را تشکیل می دهند .
دنباله یونی : دنباله انباشته ای از گازها ( یونی ) همیشه دورتر از خورشید قرار می گیرد . زیرا بادهای خورشیدی ( طوفانهای یونی با سرعت زیاد از خورشید منشأ می گیرند ) آنها را به عقب می رانند ( گاهی آن را دنباله پلاسمایی نیز می نامند ) . وقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود دنباله یونی پشت سر دنباله دار قرار می گیرد وقتی دنباله دار از خورشید دور می شود ،  دنباله ممکن است به طور بیش از 100 میلیون کیلومتر برسد .
دنباله غباری : دنباله غباری یک دنباله وسیع و طویل است که از ذرات غبار میکروسکوپی که توسط فوتون های خورشیدی بافر شده ، تشکیل شده است . این دنباله منحنی به آرامی از حرکت دنباله دار ایجاد می شوند و وقتی که دنباله دار از خورشید دور شود . محو می شود .
پوشش هیدروژنی : گاز هیدروژن سرو دنباله دنباله دار را به طول میلیونها مایل ( معمولاً در فاصله بین دنباله یونی و دنباله غباری احاطه کرده . پوشش هیدروژنی به عرض ده میلیون کیلومتر و طول 100 میلیون کیلومتر هسته را احاطه کرده است .
و دقتی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود اندازه آن بزرگتر می شود . مدار دنباله دار
دنباله دار در مدارهای شدیداً بیضوی به دور خورشید گردش می کند . سرعت آن در هنگام نزدیک شدن به خورشید بیشتر و وقتی که به دورترین نقطه در مدار برسد کاهش می یابد .

  مدار دنباله دار
دنباله دار در مدارهای شدیداً بیضوی به دور خورشید گردش می کند . سرعت آن در هنگام نزدیک شدن به خورشید بیشتر و وقتی که به دورترین نقطه در مدار برسد کاهش می یابد .
دنباله دار فقط وقتی که به خورشید نزدیک است روشن می شود ( به حالت بخار در می آید ) و در دورترین نقطه مدار تاریک است ( کاملاً غیر قابل رؤیت ) بادهای خورشیدی دنباله را به سمت دورتر از خورشید می رانند .

بعضی دنباله دارها یا به خورشید برخورد می کنند و یا چنان نزدیک می شوند که منفجر می شوند این دنباله دارها Sungrazers نامیده می شوند . کشف دنباله دار
گروه اعزامی غبارهای ستاره ای ناسا دنباله دار wild 2 را در 2004 ملاقات نموده و نمونه ای از ذرات دنباله دار را گرفته و به زمین باز خواهد گشت . فضاپیمای کوچک ( حدود 770 پوند ، 350 کیلوگرم ) در هفتم فوریه 1999 به فضا پرتاب شد و دنباله دار wild 2 را در دوم ژانویه 2004 ملاقات نموده و در 15 ژانویه 2006 و در غرب بوتا در ایالات متحده به زمین باز خواهد گشت . دنباله دار wild2 یک دنباله دار با دوره کوتاه است که توسط ستاره شناس سوئیسی پل ویلد ( paul wild ) در 6 ژانویه 1978 کشف شد . هسته دنباله دار  حدود 3 مایل (5 کیلومتر) است . مدار  wild2 به دور خورشید 39/6 سال است و مدار بیضوی آن از حدود مدار مریخ تا مدار مشتری است . گلوله های برفی جهان
یک تئوری بسیار جنجال برانگیز و جدید است که براساس آن دنباله دارها ( متشکل از آب منجمد ) به طور مداوم زمین را بمباران می کنند . این گلوله برفها ( شاید ) با سیستم فرضی ماهواره قطبی مشاهده شوند .در این تئوری دنباله دارهای منجمد در اتمسفر بخار می شوند و بخار آب را به محیط اضافه میکنند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید