هر روز!
هر روز!

» توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن »

» توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن 
 »

» توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن
» توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن : » توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن
: » توضیح وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن
به گزارش ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال تاکید کرد: در گذشته ما روی هیچ موضوعی تا این اندازه بحث نکردیم و این تغییرات را خیلی روشن توضیح دادیم.
به گزارش : او همچنین تاکید کرد: آنچه برای مردم مهم است قیمت اینترنت است. زمانی یک ساعت مکالمه با تلفن ثابت ۱۸۰ تومان بود که حال این رقم به ۲۷۰ تومان رسیده است.
وی درباره تغییر تعرفه خرید هر خط تلفن ثابت اظهار کرد: همان طور که پیش از این هم اعلام کرده بودیم، هزینه واگذاری هر خط تلفن ثابت ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که از این رقم ۱۰۰ هزار تومان هنگام خرید و مابقی آن در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت می شود.
طی ماه های گذشته بحث لزوم افزایش تعرفه های تلفن ثابت مطرح شد و پس از بررسی این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اینگونه اعلام شد که در صورت تصویب دولت هزینه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده و از دقیقه ای ۳۰ ریال به ۴۵ ریال خواهد رسید.
همچنین اینگونه عنوان شد که با پیشنهاد مخابرات مبنی بر افزایش قیمت یک خط تلفن ثابت به ۲۵۰ هزار تومان موافقت نشده و قرار بر آن است که در صورت تصویب، مشترکان ۱۰۰ هزار تومان هنگام خرید خط پرداخت کرده و ۱۰۰هزار تومان باقی مانده را هم طی ۳۶ مرحله در قالب قبض های تلفن ثابت خود بپردازند.
اما با این وجود پس از تصویب این پیشنهادات در دولت و ابلاغ آنها به شرکت مخابرات، توضیحی درباره اجرایی شدن آنها ارائه نشد و اطلاع رسانی های مربوطه صورت نگرفت تا اینکه ۱۰ روز پس از اجرایی شدن تعرفه های جدید، در نشستی خبری اینگونه اعلام شد که تعرفه های جدید از ۱۰ روزقبل ابلاغ و اجرایی شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید