هر روز!
هر روز!

» مواظب باشید، نان شیرمال سنتی نخرید! بخش قابل توجهی

» مواظب باشید، نان شیرمال سنتی نخرید! بخش قابل توجهی

» مواظب باشید، نان شیرمال سنتی نخرید!
بخش قابل توجهی از پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن، از نان تامین می شود؛ بنابراین تهیه، تولید وعرضه سالم و بهداشتی نان ها به ویژه نوع شیرین آنها در حفظ سلامت فرد و جامعه موثر است.
: » مواظب باشید، نان شیرمال سنتی نخرید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید