هر روز!
هر روز!

» هکر ماه عسل، هک شد! : » هکر ماه

» هکر ماه عسل، هک شد! : » هکر ماه

» هکر ماه عسل، هک شد!
: » هکر ماه عسل، هک شد!
حالا پس از گذشت چند روز صفحه اینستاگرام به اسم شایان مورد حمله هکری دیگر قرار گرفته است، او برای شایان نوشته  کار یک هکر واقعی دزدی نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید