هر روز!
هر روز!

» پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد » پوکمون گو

» پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد 
 » پوکمون گو

» پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد
» پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد : » پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد
: » پوکمون گو در ژاپن سیاسی شد
به گزارش Mashable، این خبر برای اولین بار در Reddit منتشرشد تا به گفته کاربران این وب سایت، جنبشی ملی میهنی در میان کاربران کشورهای چین و ژاپن که در طول تاریخ همواره روابط عجیب و غریبی با یکدیگر داشته اند شکل گیرد.
به گزارش : در فضای انجمن اختصاص یافته به بحث کاربران بر سر این موضوع، صدها اظهار نظر مختلف از سوی کاربران منتشر شده است. آن طور که از شواهد امر پیداست، یکی از باشگاه های مجازی بازی پوکیمون در آرامگاه افراد کشته شده در جنگ ژاپن استقرار یافته و همین امر باعث شده کاربران از این فرصت استفاده کرده و به اظهارنظر در خصوص وقایع جنگ میان چین و ژاپن که در اواخر دهه ۱۹۳۰ و دهه ۱۹۴۰ میلادی رویداده است بپردازند.
حاشیه های پوکیمون گو در ژاپن به همین جا ختم نشده و بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی وب سایت های خبری، تنها چندساعت پس از آغاز عرضه این بازی در ژاپن یک دانشجوی این کشور به علت افتادن از پله ها در هنگام اجرای این بازی، به بیمارستان منتقل شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید