هر روز!
هر روز!

» اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد » اینستاگرام

» اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد 
 » اینستاگرام

» اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد
» اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد : » اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد
: » اینستاگرام ۴۰۰ میلیون کاربر فعال دارد
رسیدن تعداد کاربران اینستاگرام از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون نفر هم تقریبا در همین بازه زمانی رخ داد و آمارها نشان می‌دهد این شبکه اجتماعی خیلی سریع در حال پیشرفت است.
به گزارش : اینستاگرام با این تعداد کاربر توانسته توییتر را با ۳۱۶ میلیون کاربر فعال در هر ماه پشت سر بگذارد. چیزی که درباره رشد اینستاگرام توجه را جلب می‌کند تعداد کاربران فعال خارج از ایالات متحده است. به گفته موسسان این شبکه اجتماعی ۷۵ درصد کاربرانش خارج از آمریکا زندگی می‌کنند و بیشتر آنها متعلق به اروپا و آسیا هستند. سه کشور برزیل، ژاپن و اندونزی به تنهایی صد میلیون کاربر فعال اینستاگرام را تشکیل می‌دهند. تعداد پست‌های ارسال شده از سوی کاربران هم ۸۰ میلیون عکس در روز اعلام شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید