هر روز!
هر روز!

technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1 این ماشین آموزشی فرمول 1

technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1 این ماشین آموزشی فرمول 1

technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1
این ماشین آموزشی فرمول 1 که به نیروی G-FORCE نیز مجهز شده است، توسط  شرکت ایتالیایی ورزشی technogym طراحی و ساخته شده که اجازه می دهد تا افراد به راحتی شرایط حضور در یک مسابقه ی واقعی و نیروی وارد شده بر بازوها و گردن یک راننده ی فرمول 1 را تجربه کنند. طراحی این ماشین آموزشی به گونه ای است که فقط اندام های خاصی که در مسابقات فرمول 1 استفاده می شوند در حال ورزش هستند.
به گزارش : این دستگاه به یک مکانیزم براساس نیروی الاستیک مجهز شده است که اجازه می دهد تا ورزشکاران در چهار جهت مختلف حرکتی آموزش ببینند. / دیزاین بوم
technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1 : technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1
: technogym؛ ماشین آموزشی فرمول 1برای ارسال اولین نظر کلیک کنید