هر روز!
هر روز!

‫تلسکوپ هابل از بزرگترین ستاره های عالم عکس برداری کرد‬

‫تلسکوپ هابل از بزرگترین ستاره های عالم عکس برداری کرد‬

‫تلسکوپ هابل از بزرگترین ستاره های عالم عکس برداری کرد‬
: ‫تلسکوپ هابل از بزرگترین ستاره های عالم عکس برداری کرد‬
: خوشه‌ی ستاره‌ای R136 منزلگاه بزرگترین ستاره‌ای است که تا به حال پیدا کرده‌ایم. این ستاره چیزی در حدود ۲۵۰ برابر خورشید وزن دارد. اکنون ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل و رصد در طول موج فرابنفش مجموعه‌ای از ۹ ستاره پیدا کرده‌اند که هرکدام بیش از ۱۰۰ برابر خورشید جرم دارند. این بزرگترین دسته‌ی ستارگان ابرپرجرمی است که تا به حال کشف شده. این ستاره‌ها در دل «سحابی رتیل»، خوشه‌ی R136 و فاصله‌ی ۱۷۰ هزار سال نوری از زمین قرار گرفته‌اند. آن‌ها خیلی پرنور هستند و آن‌قدر سریع می‌سوزند که روشنایی آن‌ها در مجموع به ۳۰ میلیون برابر روشنایی خورشید می‌رسد.
به گزارش : بزرگترین پرسش درباره‌ی این ستاره‌ها، نحوه‌ی بوجود آمدنشان است. نظریه‌های کنونی درباره‌ی شکل‌گیری ستاره‌ها نمی‌تواند پیدایش آن‌ها از طریق رمبش ابرهای گاز و غبار را توضیح دهد. بعضی نظریه‌ها می‌گویند که این ستاره‌های غول آسا بر اثر ترکیب شدن ستاره‌های دوتایی کوچکتر بوجود می‌آیند. ولی آن‌طور که گروه پژوهشی کاشف مجموعه ستاره‌های غول‌آسای جدید می‌گوید، با اطلاعاتی که ما اکنون از ستاره‌های دوتایی ترکیب‌شونده داریم، نمی‌توانیم بوجود آمدن این ستاره‌ها در چنین مجموعه‌ی متراکمی را توضیح دهیم. گروه پژوهشی قصد دارد با تلسکوپ هابل به رصد کردن خوشه‌ی R136 در طول موج مرئی ادامه دهد. بدین ترتیب شاید ستاره‌های دوتایی را ببیند که در حال ترکیب شدن با یکدیگر برای بوجود آمدن این ستاره‌های عظیم هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید