هر روز!
هر روز!

‫تشخیص صدا؛ معرفی بازی صدا پیچ‬ : ‫تشخیص صدا؛ معرفی

‫تشخیص صدا؛ معرفی بازی صدا پیچ‬ : ‫تشخیص صدا؛ معرفی

‫تشخیص صدا؛ معرفی بازی صدا پیچ‬
: ‫تشخیص صدا؛ معرفی بازی صدا پیچ‬
: معمولاً برای خلق یک چیز بزرگ، از کوچک شروع می کنند. در بازی سازی هم همین است، هیچ گاه با تجربه ی کم و پیش پا افتاده نمی توانید پای خود را وسط این بحبوحه بگذارید. مرحله اول شروع بازی سازی، کسب تجربه و سنجش ایده هاست؛ بای سازان کار خود را گاه با پلتفرم اندروید و بازی های کوچک آغاز می کنند.
به گزارش : بازی های مفرح و سرگرم کننده ای چون آفتابه به ما نشان داد که با یک ایده ی ساده اما جذاب چگونه می توان طرفدار جذب کرد و از همین راه به سود دهی رسید. آفتابه ای که ژانر معمایی را در طیف بازی های ایرانی به گونه ای دیگر تعریف کرد. عنوان صدا پیچ نیز با همین روند شکل گرفت.
کافه بازار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید