لحظه  بروز رسانی 
poya
poya

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد، صيّاد رفته باشد

آه از دمي كه تنها با داغ او چو لاله

در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

خونش به تيغ حسرت يارب حلال بادا

صيدي كه از كمندت آزاد رفته باشد

مشاهده همه ی 2 نظر
poya
poya

یــار هــی یــار، یـــار! این جا اگرچه گاه،

یــار هــی یــار، یـــار! این جا اگرچه گاه،

یــار
هــی یــار، یـــار!
این جا اگرچه گاه،
گل به زمستانِ خسته … خــار می‌شود
این جا اگرچه روز
گاه چون شب تار می‌شود،
اما بهــار میشود،
مــن دیده ام که می گویم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

دلم یک کوچه می‌خواهد بی بن بست… و بارانی نم

دلم یک کوچه می‌خواهد بی بن بست… و بارانی نم

دلم یک کوچه می‌خواهد بی بن بست…
و بارانی نم نم و یک خدا که کمی باهم راه برویم
همین…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

عاشقانه هایم همه ی رابه زانو زده !

عاشقانه هایم همه ی رابه زانو زده !

عاشقانه هایم همه ی رابه زانو زده !

توبه عشق چه کسی ایستاده اي . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

چه درد آلود و وحشتناک نمیگردد زبانم تا

چه درد آلود و وحشتناک نمیگردد زبانم تا

چه درد آلود و وحشتناک

نمیگردد زبانم تا بگویم ماجرا چون بود

دریغ و درد

هنوز از مرگ نیما من دلم خون بود...

نهادم دست های خویش چون زنهاریان برسر

که زنهار! ای خدا، ای داور، ای دادار

مبادا راست باشد این خبر، زنهار

خداوندا! خداوندا! پس از هرگز

پس از هرگز، همین یک آرزو، یک خواست

همین یک بار

خداوندا به حق هر چه مرداند

ببین یک مرد می گرید

چه بیرحمند صیادان مرگ ای داد

و فریادا، چه بیهوده ست این فریاد

نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی

پریشادخت شعر آدمیزادان

نهان شد رفت

ازاین نفرین شده مسکین خراب آباد

دریغا آن زن مردانه تر آز هر چه مردانند

تسلی می دهم خود را

که اکنون آسمانها را، ز چشم ِ اختران ِ دوردستِ شعر

بر او هر شب نثاری هست، روشن مثل شعرش، مثل نامش پاک

ولی دردا! دریغا، او چرا خاموش؟

چرا در خاک؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر سفر نکنی، اگر

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر
سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر به
اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت
قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن
می‌کنی زمانی که خودباوری را در
خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به
تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر
برده عادات خود شوی، اگر همیشه از
یک راه تکراری بروی …اگر روزمرّگی
را تغییر ندهی اگر رنگهای متفاوت
به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس
صحبت نکنی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم

دیدمش از یاد بردم گفته های خویش را

تا به من نزدیک شد گفتم سلام ای آشنا

گفتم اما نشنیدم جز صدای خویش را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

پیش هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن

پیش هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن

پیش هیچ ادمی به خطایت اعتراف مکن..

ادم ها جنبه ندارند ژست خدایی برایت میگیرند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
poya
poya

در دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی - كاش

در دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی - كاش

در دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی ----- كاش یارب كه نیفتد به كسی كار كسی

هــــــر كس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی ----- نپـــســـــندیــــد دلِ زار مـن آزارِ كســــی

آخــــــرش محــــنت جانــــكاه به چـــــاه انـــــدازد ----- هركه چون ماه برافروخت شبِ تارِكسـی

سودش این بس كه به هیچش بفروشند چو من ----- هر كه باقیمت جان بود خریدار كســـی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید