لحظه  بروز رسانی 
m a
m a

دوست داشتن تنها چیز برای ادامه دادن نیست. زندگی مسیریه

دوست داشتن تنها چیز برای ادامه دادن نیست...
زندگی مسیریه که همه چیز توش داره
به بقیه چیزها هم باید فکر کرد

مشاهده همه ی 5 نظر